Taxe

Anunț TAXE  - an universitar 2021/2022

 

1. Termenul de achitare a taxelor aferente restanţelor pentru studenţii promovaţi prin credite:

 • pentru disciplinele din sem I:    15.10.2021
 • pentru disciplinele din sem. II:   11.03.2022

2. Termenul de achitare a taxelor de școlarizare:

 • pentru taxa sem I:     15.10.2021
 • pentru taxa sem. II:     11.03.2022
 • pentru studenții din an IV studii de licență, care repetă anul IV a doua oară taxa de școlarizare va fi plătită până la 15.10.2021

  3. Termenul de achitare a disciplinelor nepromovate pentru studenții repetenți:

 • pentru disciplinele din sem I:     15.10.2020
 • pentru disciplinele din sem. II:    11.03.2022

Plata se poate face la Casieria UPB (pe baza dispoziției de plată de la secretariatul facultății) sau prin transfer bancar în conturile de mai jos, astfel:

 

OBLIGATORIU să specificați la detalii plată/explicații/referința:

NUMELE studentului, GRUPA, facultatea pentru care plătește (ENERGETICĂ)

și ce taxă plătește (RESTANȚE sau ȘCOLARIZARE) !

Conturile în care se pot achita taxele sunt:

pentru taxele de școlarizare:

 • BRD    RO97BRDE410SV98068754100

 • BCR    RO69RNCB0723000506250269

pentru Restanțe:

 • BCR    RO77RNCB0723000506250319

Dovada de plată efectuata prin transfer bancar se va transmite pe email astfel:

 • Anul I licență – dnei Raluca Dogaru (raluca.nicolau@upb.ro)

 • Anul II licență – dnei Rodica Turbatu (rodica.turbatu@upb.ro)

 • Anul III licență – dnei Luminitța Varga (luminita.varga@upb.ro)

 • Anul IV licență – dnei Catalina Ilie (elena_catalina.ilie@upb.ro)

 • Anul I și II masterat – dnei Ileana Epure (ileana.epure@upb.ro)

Cand transmiteti dovezile de plată va rugam să scrieți în e-mail și ce reprezintă sumele.SISTEMUL de TAXE pentru anul universitar 2021-2022 in UPB