Proceduri

PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 26.05.2020
PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE DISERTATIE aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 26.05.2020
Procedura de completare/semnare/aplicare a vizei şi eliberarea sub semnătură, a carnetului de student și legitimaţiei pentru reducere la transport
Procedura de depunere a cererilor la Secretariatul Facultăţii pentru eliberarea unor documente pentru studenți /absolvenți /absolvenți fără examen de finalizare a studiilor sau foști studenți
Procedura de repetare a anului de studii în regim cu taxă
Procedura de întrerupere a studiilor
Procedura de transfer
Procedura de repartizare pe specializări a studenților din anul II, înmatriculați la domeniul Inginerie energetică
Procedura de reînmatriculare
Procedura de exmatriculare
Procedura privind refacerea disciplinelor
Procedura de echivalare a disciplinelor și stabilire a diferențelor