Practica - Studii de Masterat ( anul universitar 2021/2022)

...

Responsabilii de practică pentru programele de studii de Masteratat

Nr. crt.

Programul de studii

Departamentul

Responsabil

1.
Monitorizarea şi controlul sistemelor electroenergetice (MS2)
Sisteme Electroenergetice
Prof. dr. ing.
Radu Porumb
2.
Eficienţă Energetică (MS4)
Producere şi Utilizare a Energiei
Prof. dr. ing.
Roxana Pătraşcu
3.
Inginerie Nucleară (MS5)
Producere şi Utilizare a Energiei
Prof. dr. ing.
Daniel Dupleac
4.
Managementul Sistemelor Energetice (MS8)
Sisteme Electroenergetice
Prof. dr. ing.
Virgil Dumbravă
5.
Surse Regenerabile de Energie (MS9)
Producere şi Utilizare a Energiei
Conf. dr. ing.
Constantin Ionescu
6.
Informatică Aplicată în Energetica (MS11)
Sisteme Electroenergetice
Conf. dr. ing.
Lucian Toma
7.
Servicii Energetice (MS12)
Producere şi Utilizare a Energiei
Ş.l. dr. ing.
Mihaela Norişor
8.
Hidro-Informatică şi Ingineria Apei (MS13)
Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului
Conf. dr. ing.
Diana Maria Bucur
9.
Energetica Oraşelor Inteligente (MS14)
Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului
Ş.l. dr. ing. Marius Daniel Bontoș
10.
Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (MB1)
Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului
Conf. dr. ing.
Gabriela Dumitran
11.
Energy Engineering
Producere şi Utilizare a Energiei
Prof. dr. ing.
Cristian Dincă