Examenul de Disertatie

REGULAMENTE

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021

Metodologia privind organizarea studiilor de licență, Masteratat și doctorat în semestrul II al anului universitar 2020-2021

PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTERAT

aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 25.05.2021

1. Prezenta procedură s-a elaborat pe baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021 și – Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare pentru studenții Universității POLITEHNICA din București în anul universitar 2020-2021, semestrul II și se aplică în cadrul Facultății de Energetică, pentru finalizarea studiilor de licență în sesiunea iunie 2021.

2. Se pot prezenta la examenul de disertaţie numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2021;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.


3. Înscrierea absolvenților pentru examenul de disertaţie

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 30.08-10.09.2021, pentru fiecare program de studii de Masterat.

Fiecare absolvent va trebui să depună următoarele documente:

a) cererea on-line de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent, și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platformă;

b) dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat on-line, după caz, lucrarea de disertaţie (se trimite la Secretariat);

c) copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat; se încarcă în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

d) declarația de originalitate a proiectului de diplomă/lucrării de disertație; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent, și se încarcă scanat în secțiunea date personale;

e) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea date personale. Pentru absolvenți din generațiile mai vechi, care nu au acces la Chestionarul privind Angajabilitatea, am pregătit o variantă online a acelui chestionar fizic:: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021. În urma completării acestui chestionar, veti primi o dovadă, prin email, pe care o veti putea atașa dosarului;

g) copia Scrisorii/ Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă on-line. Originalul se va depune la secretariatul facultății.

TOATE documentele de la punctele a-e se vor trimite ȋn perioada 30.08-10.09.2021 și către Secretariatul facultății, la adresa de e-mail ileana.epure@upb.ro, incluse într-o arhivă cu numele Nume_Prenume_grupa_seria.

Secretariatul facultății va solicita de la Departamentul Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB, semnalarea eventualelor debite pe care le-ar avea studenții ce se înscriu în sesiunea pentru susținerea examenului de diplomă.

Următoarele documente se vor depune la secretariatul facultății până la 08.10.2021:

a) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

b) Scrisoarea/Ordinul Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) în original.

Fiecare absolvent va încărca 2 documente pe platforma www.cursuri.pub.ro („Moodle”)/ https:/curs.pub.ro, în secțiunea destinată fiecărei specializări, până la data de 10.09.2021:

    1. lucrarea de disertaţie în format electronic

    2. tema lucrării de disertaţie semnată și scanată

După ce lucrarea de disertaţie este încărcată pe platforma Moodle, secretarul comisiei va trimite un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail cu care studentul este înregistrat pe platforma Moodle. Acest mesaj reprezintă dovada că a predat on-line lucrarea de disertaţie, pe care absolventul o va include în documentele pentru înscrierea la examenul de disertaţie.

Coordonatorul lucrării de disertaţie, până la data de 10.09.2021.

1. Trimite studentului Tema lucrării de disertaţie semnată şi scanată.

2. Trimite secretarului comisiei Referatul de apreciere asupra lucrării de disertaţie (formularul se găseşte pe site-ul facultăţii).

Secretarul comisiei de disertaţie va descărca tema lucrării de disertaţie și referatul de apreciere corespunzătoare fiecărui absolvent și le va trimite către Secretariatul facultății, la adresa de e-mail ileana.epure@upb.ro.

Documentele printate se semnează pentru conformitate cu originalul de cadrul didactic coordonator luând legătura cu secretarul comisiei.

4. Susținerea lucrărilor de disertaţie

Studenţii vor ȋncărca pe Moodle prezentarea și chestionarul facultății privind inserția pe piața muncii până cel târziu cu o zi ȋnainte de ziua susţinerii examenului.

Comisiile pentru susținerea lucrărilor de disertaţie se întrunesc în ziua susținerii examenului de disertaţie pe platforma Microsoft Teams.

Pentru a asigura buna desfășurare a examenului de disertaţie, membrii comisiei de examinare vor fi prezenți în ziua examenului în Universitatea POLITEHNICA din București, iar documentele vor fi semnate în aceeași zi, după finalizarea examenului.

Pentru prezentarea lucrării de disertaţie timpul alocat unui student este: 10 minute pentru prezentare şi 10 minute pentru ȋntrebări din partea comisiei.

Listele cu programarea pe zile și ora exactă pentru susţinerea probelor de examen pentru fiecare candidat vor fi afișate pe site-ul facultății până la data de 10.09.2021.

5. Arhivarea documentelor

Secretarul comisiei de disertaţie va realiza pentru fiecare absolvent un folder cu denumirea Nume_prenume student_examen disertatie_2021, care conține:

 • Lucrarea de disertație
 • Tema lucrării de disertație
 • Referatul de apreciere asupra lucrării de disertație
 • Înregistrarea video a prezentării lucrării de disertație de pe MS Teams

Arhivarea documentelor se va face de către secretarii de comisii în cel mult trei zile de la finalizarea examenului. Arhivarea se va face pe un calculator al facultăţii care se află la Decanat – biroul Prodecani.

Absolventul va depune la Secretariatul facultății lucrarea de disertație în original până la data de 08.10.2021.


CALENDAR PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

DOMENIUL: Inginerie Energetica

MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL SISTEMELOR ELECTROENERGETICE MS 2

Comisia:

 • Prof. dr. ing. Radu PORUMB – președinte
 • Prof. dr. ing. Constantin BULAC – membru
 • Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
 • Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ- membru
 • Conf. dr. ing. Marian COSTEA - membru
 • Conf. dr. ing Mihai SĂNDULEAC – membru
 • As. dr. ing. Cătălin-Ionuț DAMIAN – secretar (ioan_catalin.damian@upb.ro)

Data: 13 septembrie 2021, ora 14:00

Inscriere online pe Moodle:

02-ENERG-DISERTATIE-Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice

Sustinere on-line pe MS Teams


SISTEME TERMOENERGETICE MS3

Comisia:

 • Prof.dr.ing. Paul ULMEANU - presedinte
 • Conf. dr. ing. Victor CENUSĂ - membru
 • Prof. dr. ing. Gabriel NEGREANU – membru
 • Prof. dr. ing. Cosmin MARCULESCU - membru
 • Conf. dr. ing. Mircea SCRIPCARIU – membru
 • Sl. dr. ing. Diana TUTICA – secretar (diana.tutica@upb.ro)

Data: 15 septembrie 2021, ora 9:00

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Sisteme Termoenergetice

Sustinere on-line pe MS Teams


EFICIENŢĂ ENERGETICĂ MS4

Comisia:

 • Prof. dr. ing. Roxana PǍTRAŞCU - preşedinte
 • Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN – membru
 • Prof. dr. ing. Radu PORUMB - membru
 • Prof. dr. ing. Eduard MINCIUC – membru
 • Conf. dr. ing. Cora BULMAU – membru
 • Sl.dr.ing. Ionut BITIR-ISTRATE - membru
 • Sl. dr. ing. Nela SLAVU - secretar (nela.slavu@upb.ro)

Data: 14 septembrie 2021, ora 10:00

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Eficienta Energetica

Sustinere on-line pe MS Teams


INGINERIE NUCLEARĂ MS 5

Comisia:

 • Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC - preşdinte
 • Prof. dr. ing. Niculae MIHAILESCU – membru
 • Sl. dr. ing. Roxana NISTOR - membru
 • Ş.l. dr. ing. Gabriel PAVEL - membru   
 • S.l. dr. ing. Andrei BUDU – membru
 • As.drd.ing. Stefan VORONCA – secretar (stefan.voronca@upb.ro)

Data: 14 septembrie 2021, ora 9:00

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Inginerie Nucleara

Sustinere on-line pe MS Teams


HIDRAULICĂ TEHNICĂ ȘI HIDROENERGETICĂ MS6

Comisia:

 • Conf. dr. ing. Georgiana DUNCA–preşedinte
 • Prof. dr. ing. Daniela VASILIU –membru
 • Conf. dr. ing.Bogdan POPA – membru
 • Conf. dr. ing.Diana Maria BUCUR– membru
 • Ş.l. dr. ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – membru
 • Asist. drd ing. Ionuț Stelian GRECU – secretar (ionut_stelian.grecu@upb.ro)

Data: 15 septembrie 2021, ora 14:00

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Hidraulica Tehnica si Hidroenergetica

Sustinere on-line pe MS Teams


SURSE REGENERABILE DE ENERGIE MS 9

Comisia:

 • Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – preşedinte
 • Prof. dr. ing. Carmen SAFTA – membru
 • Prof. dr. ing. Ion TRISTIU – membru
 • Conf. dr. ing. Bogdan POPA – membru
 • Conf. dr. ing. Daniel ILINA – membru
 • Sl. dr. ing. Gabriela IORDACHE – secretar (gabriela_elena.vlad@upb.ro)

Data: 15 septembrie 2021, ora 9:30

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Surse Regenerabile de Energie

Sustinere on-line pe MS Teams


INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN ENERGETICĂ MS 11

Comisia:

 • Conf. dr. ing. Lucian TOMA – președinte
 • Prof. dr. ing. Constantin BULAC – membru
 • Prof. dr. ing. Ioana FǍGǍRĂŞAN - membru
 • Prof. dr. ing. Ion TRIȘTIU - membru
 • Conf. dr. ing. Marian COSTEA – membru
 • Prof. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – membru
 • Ș.l. dr. ing. MANDIȘ    - secretar (corneliu.mandis@upb.ro)

Data: 13 septembrie 2021, ora 12:30

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Informatica Aplicata in Energetica

Sustinere on-line pe MS Teams


SERVICII ENERGETICE MS12

Comisia:

 • Conf. dr. ing. Victor CENUSĂ - preşedinte
 • Prof. dr. ing. Gabriel NEGREANU – membru
 • Prof.dr.ing. Paul ULMEANU - membru
 • Prof. dr. ing. Cosmin MARCULESCU - membru
 • Conf. dr. ing. Mircea SCIPCARIU – membru
 • Sl. dr. ing. Diana TUTICA – secretar (diana.tutica@upb.ro)

Data: 14 septembrie 2021, ora 11:00

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Servicii Energetice

Sustinere on-line pe MS Teams


HIDRO-INFORMATICĂ ȘI INGINERIA APEI MS13

Comisia:

 • Conf. dr. ing.Diana Maria BUCUR–preşedinte
 • Prof. dr. ing. Daniela VASILIU –membru
 • Conf. dr. ing.Bogdan POPA – membru
 • Conf. dr. ing. Georgiana DUNCA – membru
 • Ş.l. dr. ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – membru
 • Asist. drd ing. Ionuț Stelian GRECU – secretar (ionut_stelian.grecu@upb.ro)

Data: 15 septembrie 2021, ora 12:30

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Hidro-Informatică și Ingineria Apei

Sustinere on-line pe MS Teams


ENERGETICA ORAȘELOR INTELIGENTE MS14

Comisia:

 • Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - preşedinte
 • Prof. dr. ing. Sanda-Carmen GEORGESCU - membru
 • Prof.dr.ing. Cristian Florian DINCĂ - membru
 • Conf. dr. ing Mihai SĂNDULEAC – membru - membru
 • Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
 • Ș.l.dr.ing. Eliza Izabela TICĂ – secretar (eliza.tica@upb.ro)

Data: 15 septembrie 2021, ora 12:00

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Energetica Orașelor Inteligente

Sustinere on-line pe MS Teams

DOMENIUL: Inginerie si Management

MANAGEMENTUL SISTEMELOR ENERGETICE MS8

Comisia:

 • Prof. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – preşedinte
 • Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ - membru
 • Ş.l. dr. Cătălina ALEXE - membru
 • Ş.l. dr. ing. Paula TUDOR - membru
 • Ș.l.dr.ing. Petruța MIHAI– membru
 • As. drd. ing. Georgiana BALABAN – secretar (georgiana.gutu@upb.ro)

Data: 14 septembrie 2021, ora 9:00

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Managementul Sistemelor Energetice

Sustinere on-line pe MS Teams

DOMENIUL: Ingineria Mediului

INGINERIA MEDIULUI IN ENERGETICA MS7

Comisia:

 • Prof. dr. ing. Tiberiu APOSTOL- preşedinte
 • Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - membru
 • Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
 • Ș.l.dr.ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
 • Ș.l.dr.ing. Constantin STAN – membru
 • Ș.l. dr. ing. Eliza Isabela TICĂ – secretar (eliza.tica@upb.ro)

Data: 15 septembrie 2021, ora 14:00

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Ingineria Mediului in Energetica

Sustinere on-line pe MS Teams


MANAGEMENTUL MEDIULUI SI DEZVOLTARE DURABILA MB1

Comisia:

 • Conf.dr.ing. Gabriela DUMITRAN- preşedinte
 • Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU    - membru
 • Prof.dr.ing. Gheorghe LĂZĂROIU – membru
 • Prof. dr. ing. Tiberiu APOSTOL- membru
 • Conf.dr.ing. Diana Mariana COCÂRȚĂ - membru
 • Ș.l.dr.ing. Gabriela IONESCU – secretar (gionescu@upb.ro)

Data: 15 septembrie 2021, ora 13:00

Inscriere online pe Moodle

02-ENERG-DISERTATIE-Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila

Sustinere on-line pe MS Teams