Camine

Incepand de miercuri, 13.10.2021, se cazeaza in limita locurilor libere ramase studentii de la ciclul de master cu conditia indeplinirii conditiilor impuse.

PROGRAMARI CAZARI ANUL II-licenta + diversi

PROGRAMARI CAZARI ANUL I-licenta

PROGRAMARI CAZARI ANUL IV-licenta

PROGRAMARI CAZARI ANUL III-licenta: 1.10.2021


ANUNT 2 - CAZARE CAMINE FACULTATEA DE ENERGETICA

MODELE DE ADEVERINTA

ANUNT CAZARE FACULTATEA ENERGETICĂ

Cazările studenților Facultății de Energetică pentru anul universitar 2021-2022 se vor desfășura în conformitate cu regulile generale privind cazările în Universitatea Politehnica din București în anul universitar 2021-2022, respectând prevederile stabilite de Consiliul de Administrație al UPB, prevederi ce vor fi afișate în timp util și care vor respecta scenariul privind pandemia de COVID.

Categoriile de studenti cazați scutiti de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflati in activitate sau pensionati, (reducere 100%);
 2. bursieri ai statului roman, (reducere 100%);
 3. studenti straini scutiți de plata taxelor de scolarizare, (reducere 100%);
 4. orfani de un parinte sau ambii parinti, (reducere 100%);
 5. studenti cu dizabilitati, (reducere 50%);
 6. studenti aflati in regim de protectie speciala, (reducere 100%).

Studenții cazați care se încadreaza într-o categorie ce beneficiaza de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original/copie la Comisia de cazare a facultății (vor fi păstrate de comisie):

 • adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/cadru didactic pensionar, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau universitate (modelele de cereri sunt anexate: chiar dacă nu se respectă acest format toate cererile trebuie să conțină informațiile și semnăturile din modelele prezentate – în caz contrar nu vor fi luate în calcul) – în original;
 • certificat de deces părinte/părinți - copie;
 • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8)) - copie;
 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces - copie;
 • urmași ai eroilor revoluției din 1989 - copie.

STUDENȚI ANUL I

Studenții anului I-licență și anul I-master sunt rugați să transmită la adresa de e-mail cererea de cazare, pe care o regăsiți aici în format editabil (word). Cererea va fi completată, semnată și transmisă la adresa de e-mail: camine.energetica@upb.ro

Toți studenții de anul I-licență care solicită cazare vor beneficia de un loc în căminele facultății.

STUDENȚI ANUL II, III și IV

Studenții anilor II, III și IV (licența) și II-master trebuie să își completeze cererile de cazare din contul de student (atenție, este posbil ca la un moment dat accesul la completarea cererii de cazare să fie restricționat!!!).

Fără cererea de cazare completată în contul de student nu este posibilă cazarea.

Adresa de mail camine.energetica@upb.ro este destinată momentan doar studenților de anul I.

Desfășurarea procesului de cazare, condițiile și programarea vor fi comunicate pe site-ul Facultății de Energetică, după aprobarea acestora în Consiliul de Administrație al UPB.

DECAN: Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU