Burse ERASMUS+

Concurs de selecţie pentru mobilităţile Erasmus 2021-2022

În data de 29.10.2021, va avea loc procesul de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţile ERASMUS+ pentru anul universitar 2021-2022.

Concurs de selecţie va avea loc on line. Dosarele vor fi scanate şi vor fi trimise electronic la adresa erasmus.energetica@upb.ro până la data de 28.10.2021.

Criteriile de eligibilitate:

 1. student la Facultatea de Energetică;
 2. acumularea tuturor punctelor de credit aferente activităţilor din planul de învăţământ pentru semestrele anterioare efectuării mobilităţii;

Conţinutul dosarului:

 • cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate (se va trimite fără semnătura decanului);
 • situaţia şcolară, inclusiv media semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (fac excepţie doctoranzii, care vor prezenta adeverinţă de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale);
 • prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional;
 • atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoaştere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi;
 • scrisoare de motivaţie (tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană);
 • Curriculum Vitae, model EUROPASS (tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană);
 • Copie a Cărţii de Identitate.

Pe coperta dosarului trebuie înscrise, după caz:

 • Facultatea de ....;
 • Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+
 • Student (Numele şi prenumele)
 • Student / Masteratand / Doctorand, anul de studiu (curent) ...
 • Codul ERASMUS al universităţii partenere...
 • Data ...

Informaţii despre programul Erasmus+ se pot obţine de pe pagina web: http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.html

Test lingvistic Erasmus

Testările lingvistice pentru candidaţii care nu deţin un atestat lingvistic şi care vor să participe la Concursul de Selecţie ERASMUS+ din 29.10.2021, vor fi organizate de Departamentul de Limbi Moderne (UPB) în data de 08.10.2021.

Testarea lingvistică se va desfăşura online, pe platforma Moodle UPB, după următorul program:

 • Limba Germană - ora 13.00;
 • Limba Engleză - ora 15.00;
 • Limba Franceză - ora 17.00;
 • Limba Spaniolă - ora 19.00.

Adresa pe platforma Moodle de la care se pot obţine informaţii suplimentare şi la care se poate face înscrierea va fi disponibilă după începerea anului universitar.


Studenţii care doresc să susţină testul de competenţă lingvistică în cadrul Departamentului de Limbi Moderne (UPB) în vederea participării la concursul de selecţie pentru mobilităţile Erasmus sunt invitaţi să acceseze platforma Moodle UPB pentru auto-înscriere, la adresa: https://curs.upb.ro/2021/course/index.php?categoryid=94