Ocupatii COR

Ocupaţii aferente programelor de studii de licenţă din domeniul Ingineriei Energetice

Ocupaţii COR Programe de studii de licenţă
 • Inginer sisteme electroenergetice (cod 215105)
 • Inginer proiectant energetician (cod 215111)
 • Inginer rețele electroenergetice (cod 215112)
 • Inginer electrician (cod 215149)
 • Auditor electroenergetic (cod 215150)
 • Inginer centrale fotovoltaice (cod 215151)
 • Inginer centrale eoliene (cod 215152)
Ingineria Sistemelor Electroenergetice
 • Inginer sisteme termoenergetice (cod 215109)
 • Inginer proiectant energetician (cod 215111)
 • Inginer exploatare centrale termoelectrice (cod 215153)
 • Auditor termoenergetic (cod 215154)
Termoenergetică
 • Inginer exploatare centrale nucleare (cod 215109)
 • Inginer proiectant energetician (cod 215111)
 • Inginer exploatare echipamente și instalații nucleare (cod 215115)
 • Inginer securitate obiective nucleare (cod 215155)
Energetică și Tehnologii Nucleare
 • Inginer proiectant energetician (cod 215111)
 • Inginer exploatare centrale hidroelectrice (cod 215156)
 • Inginer echipamente și sisteme hidroenergetice (cod 215157)
 • Inginer management resurse de apă (cod 215158)
 • Inginer rețele și sisteme hidraulice (cod 215163)
Hidroenergetică
 • Inginer energetică industrială (cod 215108)
 • Inginer sisteme termoenergetice (cod 215109)
 • Inginer proiectant energetician (cod 215111)
 • Inginer electrician (cod 215149)
 • Auditor electroenergetic (cod 215150)
 • Auditor termoenergetic (cod 215154)
 • Inginer energetica clădirilor (215159)
Managementul Energiei / Energetică Industrială
 • Inginer protecţia mediului în energetică (cod 214304)
 • Inginer de proces în tratarea/epurarea apei (cod 214490)
 • Inginer management resurse de apă (cod 215158)
 • Inginer rețele și sisteme hidraulice (cod 215163)
 • Inginer proiectant energetician (cod 215111)
Energetică şi Tehnologii de Mediu*
 • Inginer sisteme electroenergetice (cod 215105)
 • Inginer proiectant energetician (cod 215111)
 • Inginer programare şi optimizare a instalaţiilor şi proceselor energetice (cod 215160)
 • Inginer tehnologii informatice în energetică (cod 215161)
 • Inginer conducere si control sisteme de utilităţi energetice (cod 215162)
Energetică şi Tehnologii Informatice*

*) Programe noi, în curs de acreditare