Prezentare Facultate

Cu o tradiţie de peste 70 de ani, Facultatea de Energetică s-a dezvoltat permanent devenind o şcoală de elită în învăţământul superior tehnic românesc, cunoscută şi recunoscută la nivel naţional şi internaţional, în care se pregătesc anual peste 2000 studenţi. Cele peste 100 de cadre didactice, cu o activitate profesională şi ştiinţifi că recunoscută, contribuie la construirea unor caractere puternice, studenţii noştri fi ind apreciaţi şi recunoscuţi pentru gândirea sistemică şi pregătirea lor completă. 

Energia reprezintă sângele unei economii şi în final al unei civilizaţii. În Epistola întâia către Corinteni Sfântului Apostol Pavel spunea „dacă dragoste nu am, nimic nu sunt”, parafrazând aceasta aserţiune Marin Preda îşi încheia romanul „Cel mai iubit dintre pământeni” cu cuvintele „dacă dragoste nu e nimic nu e”, credem că putem spune la rândul nostru „fără energie nimic nu e”. 

Departamente

Departamentul Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului

Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului (DHMHIM), cudenumirea initiala Catedra de Hidraulica si Masini Hidraulice, a luat fiinta in anul 1920, sub conducerea profesorului Dionisie GHERMANI,odata cu transformarea Scolii Nationale de Poduri si Sosele din Bucuresti, in Scoala Politehnica din Bucuresti. Cursuri care urmau sadevina disciplinele de baza ale acestei catedre au fost predate la Scoala de Poduri si Sosele inca din a doua jumatate a secolului XIX.Primul tratat de hidraulica in Romania – „Hidraulica teoretica si aplicata”- a aparut in anul 1942, elaborat de profesorul Ghermani. Lainfiintarea Facultatii de Energetica, in anul 1950, in urma aplicarii reformei invatamantului superior din Romania, Catedra de Hidraulica siMasini Hidraulice a trecut sub tutela acestei facultati. Din anul 1950 pana in anul 1990, catedra a pregatit specialisti in domeniul„Hidroenergetica” si „Masini Hidraulice si Pneumatice”. Incepand din anul 1990, sub coordonarea catedrei, a fost infiintata o nouaspecializare, „Ingineria si Protectia Mediului in Industrie”. Odata cu restructurarea programelor de studii pe cele trei niveluri licenta –Masteratat – doctorat, in anul universitar 2005-2006, denumirea catedrei a fost schimbata in Catedra de Hidraulica, Masini Hidraulice siIngineria Mediului, iar din anul 2011, prin aparitia noii Legi a Invatamatului, denumirea a devenit Departamentul de Hidraulica, MasiniHidraulice si Ingineria Mediului.

Prestigiul stiintific si tehnical DHMHIM este rezultatul activitatii laborioase a membrilor sai, finalizata atat prin lucrari stiintifice remarcabile, citate in lucraride notorietate mondiala, cat si prin brevete, instalatii si echipamente de inalt nivel tehnic, recunoscute de comunitatea stiintifica sitehnica mondiala.

De-a lungul activitatii sale DHMHIM si-adezvoltat continuu sistemul de educatie conform cerintelor moderne. In strategia DHMHIM un loc important il ocupa dezvoltarea integrata aeducatiei cu cercetarea stiintifica si cresterea performantelor acestora prin deschiderea catre colaborarile internationale. Crestereagradului de mobilitate al studentilor si cadrelor didactice, prin acorduri bilaterale de cooperare, precum si participarea in parteneriatcu universitati din tara si din strainatate in cadrul programelor de cercetare, reprezinta o directie prioritara in procesul deinternationalizare al departamentului.

Departamentul Producere si Utilizare a Energiei

Departamentul de Producere si Utilizare a Energiei reprezinta un colectiv de baza alFacultatii de Energetica, in desfasurarea activitatii complexe de integrare a invatamantului cu cercetarea, proiectarea si productia,activitate prin care se pregatesc specialisti energeticieni.

Activitatea didactica constituie principala preocupare a departamentului, fiindreprezentata de un ansamblu de discipline tehnice generale si de specialitate predate la cursurile de ingineri din facultatea deEnergetica. Atat planurile de invatamanat, cat si fisele de disciplina sunt coordonate si corelate cu necesitatile si sarcinile sectoruluienergetic al economiei. In aceasta directie, in cadrul departamentului se organizeaza periodic dezbateri profesionale pe teme actuale, cuparticiparea unor specialisti din unitati productive, de cercetare si proiectare.

Modernizarea procesului de invatamant cuprinde, de asemenea, informarea si metodica de predare. Cadrele didactice titularesi asociate ale departamentului au elaborat tratate, cursuri si manuale universitare destinate pregatirii studentilor.

Pregatirea practica, cat mai apropiata de conditiile reale ale instalatiilor incare vor lucra viitori absolventi energeticieni, este asigurata printr-un grup de laboratoare ale catedrei (partea electrica acentralelor si statiilor, echipamente si instalatii termice, retele si masuri termice), dotate cu utilaje si aparatura moderna, ceea ce apermis realizarea unui numar mare de lucrari de laborator cu continut corespunzator.

Departamentul Sisteme Electroenergetice

Departamentul de Sisteme Electroenergetice asigura programe de pregatireuniversitara la invatamantul de zi cu durata de 4 ani, subventionate de stat si cu taxa, programe integrate si in Sistemul European de CrediteTransferabile (ECTS). De asemenea, asigura pregatirea corespunzatoare pentru studiile universitare de Masterat, nivelul urmator din cadrulSistemului national de invatamant superior. Astfel, primii doi ani de studiu constituie trunchiul comun de pregatire generala pentru toatecele 5 specializari ale domeniului de studii Inginerie Energetica din cadrul Facultatii de Energetica, iar ultimii doi ani sunt destinatipregatirii de specialitate.

In cadrul pregatirii de specialitate, viitorii specialisti dobandesc cunostintele care le asigura competentelargi in domeniul cercetarii, proiectarii si exploatarii instalatiilor electroenergetice din cadrul Sistemului Energetic National – SEN, innoile conditii generate de restructurarea industriei energetice, introducerea pietei de energie interna si regionala, penetrareasurselor de generare distribuita, dezvoltarea unor noi surse de energie si a unor noi tehnici si tehnologii in transportul, distributia siutilizarea energiei electrice, precum si de cerintele impuse de interconectarea cu sistemul energetic european UCTE si protectiamediului.

Cursurile de specialitate contin notiuni referitoare la tehnologiile, principiile de functionare si modelele matematice legatede subiectele prioritare enumerate anterior. In acest sens, se mentioneaza dispozitivele FACTS bazate pe electronica de putere,sistemele de conducere prin calculator a sistemelor electroenergetice, protectiile numerice, tehnicile de inteligenta artificiala, dezvoltareaconceptului de retele electrice inteligente conform prioritatilor de cercetare ale Comunitatii Europene, tehnica tensiunilor inalte sicompatibilitatea electromagnetica, telecomunicatii prin fibre optice, calitatea energiei electrice etc.