Studii Universitare de Licenta (4 ani)

Începând cu anul universitar 2019-2020, Facultatea de Energetică organizează pregătirea studenților din ciclul I într-un singur domeniu, Inginerie energetică.
Pregatirea fundamentală, de domeniu şi de specialitate a studenţilor din facultate este asigurată prin planurile de învăţământ aprobate de Senatul universităţii.
 
În cadrul primilor doi ani și jumăte de studiu din ciclul I, planurile de învăţământ ale specializărilor sunt comune şi urmăresc asigurarea unei pregătiri de bază, specifică învăţământului superior tehnic în profilul facultăţii, prin cursuri de matematică, fizică, metode numerice de calcul, mecanică, electronică, termodinamică, bazele electrotehnicii etc. În aceeaşi perioadă, studenţii îşi însuşesc cunoştinţe generale de informatică şi limbaje de programare, precum şi cunoştinţe de limbi străine.

Studenții sunt repartizați pe cele șapte specializari ale domeniului Inginerie Energetică la sfârșitul anului II de studii: Energetică și Tehnologii Informatice, Energetică și Tehnologii de Mediu, Energetică și Tehnologii Nucleare, Hidroenergetică, Ingineria Sistemelor Electroenergetice, Managementul Energiei și Termoenergetică. În cadrul acestor specializări studenţii urmează atât cursuri obligatorii și opționale ce definesc profilul de bază al specializării, cât şi cursuri opţionale care oferă posibilitatea individualizării pregătirii de specialitate prin discipline specifice în planurile de învăţământ ale anilor III şi IV.

Prezentare Specializări (descarcă)

Lista Programelor de Studiu de Licenta

Domeniul Inginerie Energetica

Prescurtare Nume program studiu Planuri
invatamant
Anul I - Inginerie Energetica
Anul II - Inginerie Energetica
Anul III - Inginerie Energetica
ETM
Anul IV - Energetica si Tehnologii de Mediu
ETN Anul IV - Energetica si Tehnologii Nucleare
HE Anul IV - Hidroenergetica
ISE Anul IV - Ingineria Sistemelor Electroenergetice
ME Anul IV - Managementul Energiei
TE Anul IV - Termoenergetica

Domeniul Stiinte Ingineresti Aplicate

Prescurtare Nume program studiu Planuri
invatamant
II Anul IV -  Informatica Industriala