Programe de studii universitare de Masteratat (2 ani)

Facultatea de Energetica oferă programe de studii universitare de Masteratat în 3 domenii:
  • Inginerie Energetica

  • Ingineria Mediului

  • Inginerie si Management

Toate programele de Masteratat ale facultății au o durată de 4 semestre și sunt acreditate de ARACIS.

Detalii despre admiterea la Masteratat se găsesc aici

Puteți consulta planurile de învățământ ale acestor programe precum și o scurtă descriere a obiectivelor lor accesându-le în lista de mai jos.

Lista Programelor de Masteratat

Domeniul Inginerie Energetica

Prescurtare
Masterat
Nume program
Masterat
Planuri
invatamant
MS 11 Informatica Aplicata in Energetica
MS 2 Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice
MS 4 Eficienta Energetica
MS 5 Inginerie Nucleara
MS 9 Surse Regenerabile de Energie
MS 12 Servicii Energetice
MS 13 Hidro-Informatică și Ingineria Apei
MS 14 Energetica Orașelor Inteligente
MS15
Energy Engineering*
*The Masterat program Energy Engineering from UPB is organized and planed to be compatible, in curriculum and scientific research directions, with the Masterat program Energy Science and Engineering from T. U. Darmstadt.

Domeniul Ingineria Mediului

Prescurtare
Masterat
Nume program
Masterat
Planuri
invatamant
MB 1 Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila

Domeniul Inginerie şi Management

Prescurtare
Masterat
Nume program
Masterat
Planuri
invatamant
MS 8 Managementul Sistemelor Energetice