AnunturiANUNȚ

Bursa URSUS – „Studenți pentru Comunitate”

Compania SC Ursus Breweries SA sponsorizează prin programul “Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate” acordarea unui numar de 2 burse în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni în anul universitar 2021-2022.

Participarea şi înscrierea la concurs:

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul să participe studenţii Facultăţii de Energetică din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, din anul 1 nivel master şi studentii aflaţi în anul 2 sau 3 nivel licenţă.

Bursierii nu au nici o obligaţie contractuală faţă de S.C. URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod excepţional, poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presă pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilită de comun acord.

La concurs pot participa doar studenţii români, integralişti, care au obținut în semestrul precedent desfăşurării concursului minimum media 8 şi care au o conduită academică demonstrată printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar.

Studenţii care se vor înscrie la concurs vor prezenta următoarele documente:

a) Cerere tip adresată Facultăţii de Energetică ;

b) Adeverinţă din partea facultăţii care atestă media generală pe ultimul semestru încheiat;

c) Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;

d) Curriculum Vitae;

e) Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal;

f) Extras de cont bancar personal din care să rezulte contul IBAN, pentru virarea bursei, în caz că acesta nu este deja furnizat Secretariatului facultății;

g) Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte:

 • organizaţiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut parte pe perioada studiilor universitare;
 • poziţia ocupată (ex. coordonator departament/vice-preşedinte/preşedinte) în cadrul acestora şi în ce perioadă;
 • activitatea desfăşurată în cadrul acestora (ex. voluntar/coordonator/iniţiator), proiecte coordonate şi/sau iniţiate şi/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizaţii şi rezultatele acestor proiecte;

h) Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate menţionate în scrisoarea de motivare trebuie confirmate prin adeverinţe depuse în original.

Documentele de mai sus se depun fizic, în dosar de plastic cu şină, la Secretariatul Facultății de Energetică, zilnic în perioada 10.01.2022 – 14.01.2022, în intervalul orar 12-14 (conform programului de lucru cu publicul).

Criterii de evaluare burse_URSUS-Studenti pentru Comunitate

Calendar burse URSUS_2021-2022


Bună!

Venim cu o super-propunere din partea E.ON România, şi anume Energy Challenge. Ajunsă la cea de-a 8-a ediție, Energy Challenge este o competiţie dedicată studenților din toate colțurile țării, cu idei inovatoare și dorință de dezvoltare.

Temele abordate în cadrul Energy Challenge sunt: Eficiență Energetică şi Optimizare Rețea, Energie Verde, Digital & Smart, Produse si Servicii Clienți. Prin intermediul competiţiei, dorim să vă oferim șansa de a vă dezvolta ideile şi să le premiem pe cele mai bune. Participarea se poate face atât în echipă de maxim 4, cât și individual.

Premiile vor fi pe masură, după cum urmează: locul 1 va primi suma de 3000 Euro, locul al doilea va primi un voucher de vacanță în valoare de 500 Euro/membru de echipă, iar locul al treilea un voucher de cumpărături in valoare de 1000 lei/membru de echipă.

Dacă eşti curios să afli mai multe detalii despre concurs, şi nu numai, acceseaza link-urile de mai jos:

http://energychallenge.eon-romania.ro/

http://www.facebook.com/studentenergychallenge/Conferința Internațională despre Știința și Tehnologia Tritiului

În perioada 15-20 mai 2022, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Criogenie și Tehnologii Izotopice vă invită cu căldură să participați la cea de-a 13-a Conferință Internațională privind Știința și Tehnologia Tritiului, la București (Locația – Hotel Radisson Blu), România.

Conferința internațională privind știința și tehnologia tritiului – Tritium 2022 va fi o oportunitate de a avea interacțiuni valoroase între oameni de știință și ingineri, de a face schimb de cele mai recente cunoștințe realizate cu privire la toate cercetările științifice și de inginerie în știința și tehnologia tritiului și de a iniția viitoare colaborări fără granițe.

În acest sens, lansăm o invitație dedicată studenților din anii universitari II-IV, respectiv studenților masteranzi și doctoranzi de a participa la această conferință și de a prezenta o lucrare academică încadrându-se în una din următoarele subiecte:

 • Limitare, siguranță și impact asupra mediului
 • Decontaminarea și managementul deșeurilor
 • Detritarea apei și a aerului
 • Prelucrarea tritiului (purificare, separare izotopică, distilare criogenică)
 • Instalații și funcționare cu tritiu
 • Efecte biologice
 • Interacțiuni cu materialele
 • Tehnici trasoare și efecte izotopice
 • Măsurare, monitorizare și contabilitate
 • Furnizarea, transportul și depozitarea tritiului
 • Creșterea și extracția tritiului
 • Altele

Pentru detalii, accesați link-ul: https://www.tritium2022.ro/

Persoană de contact: ing. Claudia Bogdan, e-mail: claudia.bogdan@icsi.ro


Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate și în acest an la concurs burse în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.

Sunt finanțate cursuri de limbă, cursuri de limbaj de specialitate și civilizație germană, programe de masterat și stagii de cercetare. De asemenea vă ad atenucem la cunoștință, că DAAD finanțează programe desfășurate în limba germană și/sau în limba engleză.

Oferta completă a programelor de burse DAAD România este accesibilă aici: http://bit.ly/BurseDAAD21-22.


BURSA TANARULUI NUCLEARIST

Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, singurul producator romanesc de energie nucleara, are ca priroitate principala identificarea, formarea si retentia unei noi generatii de specialisti, avand in vedere ca resursa umana inalt calificata si asigurarea acesteia reprezinta un factor esential in industria nucleara. In acest sens, SNN lanseaza un program de burse dedicat studentilor din anii universitari III si IV pentru perioada 2021-2023, corelat cu necesarul de personal si specializari estimate a fi necesare in cadrul SNN, pe termen lung, dupa cum urmeaza:

Sediul SNN

Nr. crt.

Categorie de bursieri

Numar de bursieri

Domeniul de activitate

1

Studenti in Anul III

2

Inginerie energetica si tehnologii nucleare

FCN Pitesti

Nr. crt.

Categorie de bursieri

Numar de bursieri

Domeniul de activitate

1

Studenti in Anul III

5

Inginerie energetica si tehnologii nucleare, 2

Automatica, 1

Mecatronica, 2

2

Studenti in Anul IV

2

Automatica

Chimie

CNE Cernavoda

Nr. crt.

Categorie de bursieri

Numar de bursieri

Domeniul de activitate

4

Studenti in Anul III

32

Energetica, 17

Mecanica, 10

Inginerie Economica, 3

Chimie, 2

Programul de burse SNN ofera urmatoarele beneficii studentilor:

 • Oferirea a 41 de burse de studiu in suma de 2300 lei brut/luna pentru studentii in anii terminali
 • Efectuarea programelor de practica profesionala in cadrul SNN asistata de specialistii SNN
 • Posibilitatea obtinerii unui loc de munca in cadrul SNN dupa absolvirea studiilor

Bursierii care vor fi selectati vor incheia contracte de acordare a bursei in acord cu prevederile legale aplicabile in materie.

Mai multe informatii despre programul de burse SNN se pot accesa pe pagina de Internet: https://www.nuclearelectrica.ro/burse/