Conducere Facultate


DECAN

Prof. dr. ing. Lacramioara Diana Robescu
Tel: 021 402 9433
Email: diana.robescu@upb.ro
 
PRODECAN
Responsabil cu relația cu studenții și elevii
(cazări, cămine, burse, tabere, tutoriat, vizite elevi, Polifest)Sl. dr. ing. Constantin Dragoi
Tel: 021 402 9433
Email: constantin.dragoi@upb.ro

PRODECAN
Responsabil cu admiterea, managementul cercetării și internaționalizarea
(organizarea și desfășurarea admiterii, cercetare științifică, cercuri științifice studențești, raportare finanțare suplimentară, relații internaționale)

Conf. dr. ing. Lucian Toma 
Tel: 021 402 9344
Email: lucian.toma@upb.ro

PRODECAN
Responsabil cu managementul academic
(note de comandă, formații de studii, planuri de învățământ, echivalări, repartizare studenți anul II, raportare date statistice și finațare de bază, secretariat)

Prof. dr. ing. Eduard Minciuc
Tel: 021 402 9433
Email: eduard.minciuc@upb.ro

PRODECAN
Responsabil cu managementul calității, managementul administrativ și comunicare
(elaborarea documentelor și rapoartelor AQ, inițierea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii, evaluarea cadrelor didactice, concursuri posturi didactice, protecția muncii, baza materială, pagina web și transformare digitală, materiale promoționale facultate)

Conf. dr. ing. Constantin Ionescu
Tel: 021 402 9433
Email: cristi.ionescu@energy.pub.ro

PRODECAN
Responsabil cu parteneriatele cu mediul socio-economic și mobilități studențești
(relația cu mediul socio-economic, practică, cursuri postuniversitare și de formare profesională, inserție absolvenți pe piața muncii, mobilități Erasmus și ARUT)


Prof. dr. ing. Ion Tristiu
Tel: 021 402 9433
Email: itristiu@upb.ro